Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Prynwch Efo Hyder Gogledd Cymru

nwbwc welsh new logo

Gwnewch gais ar-lein heddiw ar www.buywithconfidence.gov.uk

facebook and twitter logos

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter

Mewn ymateb i bryderon am ‘fasnachwyr twyllodrus’ sy’n aml yn cael eu hamlygu yn y cyfryngau, cymerodd partneriaeth o Wasanaethau Safonau Masnach y cam arloesol o lunio’r Cynllun Prynwch Efo Hyder.

Mae’r cynllun yn darparu rhestr o fusnesau lleol i ddefnyddwyr sydd wedi rhoi eu hymrwymiad i fasnachu’n deg. Mae pob busnes a restrir wedi cael cyfres o archwiliadau manwl cyn cael eu cymeradwyo fel aelod o’r cynllun.

Prynwch Efo Hyder yw’r cynllun mwyaf o’i fath yn genedlaethol ac mae’n parhau i ehangu ei gwmpas daearyddol.

Rydym o’r farn bod gan Safonau Masnach yr arbenigedd a’r cymhelliant cywir i gynnig cynllun sy’n cynnig buddion gwirioneddol i ddefnyddwyr a busnesau.

Yn unol â hynny, mae’r cynllun Prynwch Efo Hyder yn cael ei weinyddu gan Wasanaethau Safonau Masnach yn uniongyrchol, ac nid yw’n gontract allanol.

Dod yn Aelod o Prynwch Efo Hyder Gogledd Cymru

Rhaid i fusnes wneud cais neu cael eu hargymell i ymuno â’r cynllun a rhaid iddo wedyn basio set o wiriadau cefndir sydd wedi’u teilwra. Nid yw aelodaeth i’r cynllun yn cael ei roi’n ysgafn, bydd pob ymgeisydd yn adolygu eu hanes cwynion ac yn derbyn ymweliad gan Safonau Masnach.

Mae angen cyfeiriadau da gan gwsmeriaid blaenorol ac mae’n rhaid i ymgeiswyr gytuno i gydymffurfio â chod ymddygiad y cynllun, sy’n gofyn iddynt ddilyn llythyr ac ysbryd y gyfraith. (Efallai y bydd angen dadlennu cofnodion sylfaenol troseddol hefyd mewn rhai amgylchiadau.)

Os ydych yn hyderus yn eich busnes ac eisiau gwneud cais i hysbysebu eich hun fel Masnachwyr sydd wedi’u Cymeradwyo gan Safonau Masnach, ymwelwch â gwefan Prynwch Efo Hyder ar www.buywithconfidence.gov.uk.

Am fwy o wybodaeth am Prynwch Efo Hyder Gogledd Cymru

Ffoniwch: 08450 66 99 33

flint gwynedd wrexham logo 500

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltwch â Safonau Masnach

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752322
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cynghoridefnyddwyr@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 6 Awst 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?