Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Y Dreth Gyngor

Gwybodaeth ar sut i dalu eich dreth gyngor; sut mae’r dreth gyngor yn cael ei wario a beth i wneud os ydy’ch amgylchiadau yn newid.

Mae’r Dreth Gyngor yn berthnasol i bob eiddo domestig, gan gynnwys tai, byngalos, fflatiau, maisonettes, cartrefi symudol a chychod preswyl, pa un a yw’r preswylydd yn berchen ar yr eiddo neu’n ei rentu.

Cysylltwch a'r Gwasanaeth Cyllid

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ebost:Treth Cyngor/Treth Busnes
Ebost:Budd daliadau treth cyngor

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 14 Maw 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?