Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Y Dreth Gyngor - newid cyfeiriad

A ydych wedi newid eich cyfeiriad?

Rhaid i chi:

  • printiwch a llenwch i mewn y ffurflen ar waelod y dudalen hon 

Sut i gyflwyno eich ffurflen:

  • trwy’r post i: Swyddfa Refeniw a Budd-daliadau, Blwch Post 29, Llangefni. LL77 7ZF.
  • mewn person wrth dderbynfa dreth cyngor a budd-dal tai

Sut rydym yn defnyddio eich manylion personol

Mae’n rhaid inni ddiogelu’r cronfeydd cyhoeddus sydd yn ein gofal ac o’r herwydd mae’n bosib byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roeddoch ar y ffurflen hon i rwystro twyll a dod o hyd iddo. Hefyd, mae’n bosib y byddwn i’r pwrpas hwn yn rhannu’r wybodaeth.

Cysylltwch a'r Gwasanaeth Cyllid

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ebost:Treth Cyngor/Treth Busnes
Ebost:Budd daliadau treth cyngor

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 14 Maw 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?