Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:
  • Rydych yma:Cartref
  • Polisi Preifatrwydd a Cwcis

Polisi Preifatrwydd a Cwcis

Mae eich hawl i breifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym yn cydnabod eich bod yn ymddiried ynom i weithredu mewn ffordd gyfrifol, pan fyddwch yn dewis rhoi gwybodaeth amdanoch i ni.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi’i gofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Bydd yr holl ddata a gyflwynir gan ymwelwyr i’r wefan hon yn cael ei brosesu yn unol ag egwyddorion Deddf Gwarchod Data 1998. Bydd gwybodaeth a gesglir gan Gyngor Sir Ynys Môn yn cael ei chadw a’i phrosesu mewn cronfeydd data dan berchnogaeth Cyngor Sir Ynys Môn yn unig.

Cesglir gwybodaeth bersonol gan Gyngor Sir Ynys Môn gan ymwelwyr i’r safle hon. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ymateb i ymholiadau ac i fonitro defnydd o’r safle. Ni fydd yr ystadegau hyn yn cynnwys gwybodaeth fydd yn cael ei ddefnyddio i adnabod unigolion. Mae gwybodaeth o’r fath yn hollol anhysbys ac yn cael ei gadw dros dro. Wrth ddanfon eich gwybodaeth rydych yn cytuno i’r wybodaeth gael ei ddefnyddio yn y ffurf a ddisgrifir uchod. Ble mae data personol yn cael ei geisio drwy lenwi ffurflen ar linell, bydd y data yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y pwrpas a eglurir yn y ffurflen.

Cwcis

Ffeil destun fechan yw ‘cwci’, y mae porwr y we yn ei hysgrifennu ar eich cyfrifiadur. Nid yw’n cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol; dim ond marcwyr ydynt i gofio’r pethau rydych chi wedi’u dewis pan fyddwch yn ymweld â’r safle.  Mae 2 fath o gwci: dim ond pan fyddwch yn ymweld â’r safle y defnyddir cwcis ‘sesiwn’ ac maent yn cael eu dileu pan fyddwch yn cau’r porwr.  Mae cwcis ‘parhaus’ yn cael eu cadw am gyfnod penodol dros dro ar eich cyfrifiadur a gellir eu hailddefnyddio pan fyddwch yn ail ymweld â’r safle.   Gallwch ddysgu rhagor ar wefannau fel y wefan hon:www.allaboutcookies.org neu www.aboutcookies.org

Mae’r cwcis rydym yn eu defnyddio yn rhoi gwybodaeth i ni am ymddygiad defnyddwyr ar ein gwefan - pa rannau sydd o ddiddordeb iddynt a pha wasanaethau sy’n cael eu defnyddio amlaf, ayyb. Ni chedwir gwybodaeth sensitif megis rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost yn y cwcis yma.

Rydym hefyd yn defnyddio cwcis sy’n diflannu neu gwcis ‘sesiwn’ i gofio pa iaith y dylai ei ddangos.

Nid yw’r cwcis sesiwn a ddefnyddir ar y safle hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi ac maent yn cael eu dileu oddi ar eich cyfrifiadur pan fyddwch chi’n cau’r porwr gwe.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn caniatáu cwcis sesiwn ar gyfer y safle hwn, fel bod eich dewis iaith yn ymddangos yn iawn

Mae’r rhan fwyaf o borwyr wedi eu rhagosod i dderbyn cwcis. Os ydych yn anghyfforddus, mae’n bosib y gallwch sicrhau bod eich porwr yn gwrthod cwcis neu, yn rhoi gwybod i chi pan fydd cwci yn cael ei anfon i’ch cyfrifiadur, yna gallwch ddewis derbyn y cwci ai peidio.

Rydym yn argymell eich bod yn galluogi o leiaf cwcis sesiwn ar gyfer y wefan hon, fel bod swyddogaethau sylfaenol fel eich dewis iaith yn gweithio’n gywir.

Gallwch weld rhestr o’r cwcis rydym yn eu defnyddio isod.

EnwTerfynCyfeiriadPwrpasCynnwys
ASP.Net_SessionIdParhaolhttp://www.ynysmon.
gov.uk/
Defnyddir gan y gweinydd gwe i gadw golwg ar y tudalennau yn perthyn i’r un defnyddiwr. Nid oes gwybodaeth bersonol yn cael ei storio.Unique Session ID
ioa_language_publicBlwyddyn o’r dyddiad cychwynolhttp://www.ynysmon
.gov.uk/
Defnyddir i benderfynu ar yr iaith a ddewiswyd (Cymraeg / Saesneg) ar gyfer y safle cyhoedd. Nid oes gwybodaeth bersonol yn cael ei storio.URL y safle yn dibynnu ar y iaith.Cymraeg: http://www.ynysmon.gov.uk neu English: http://www.anglesey.gov.uk
AlternateStylesheetBlwyddyn o’r dyddiad cychwynolhttp://www.ynysmon.
gov.uk/
Defnyddir i gadw golwg ar opsiynau hygyrchedd ar gyfer y safle. Nid oes gwybodaeth bersonol yn cael ei storio.“The string “true””
MultiSiteCookie30 munud ar ôl mewngofnodi / safle 30 munud ar ôl mynediad mwyaf diweddar o adnoddau y mae angen dilysu tra bod defnyddwyr yn cael ei logio i mewn / Pan defnyddiwr logiau-allan o’r safle.http://www.ynys
mon.gov.uk/
Yn caniatau defnyddio yr un arwydd ar draws meysydd y ddwy safle (www.anglesey.gov.uk / www.ynysmon.gov.uk). Nid oes gwybodaeth bersonol yn cael ei storio.“Automatically
generated unique identifier (e.g. 3a685907-c361-40b7-9097-d8487962979b)”
SiteImprove Analytics1000 diwrnod ar ôl yr ymweliad diwethafhttp://www.angles
ey.gov.uk/
Defnyddir y cwci yma i helpu i gofnodi defnydd y wefan gan yr ymwelydd. Caiff ei ddefnyddio i gasglu ystadegau am ddefnyddio’r safle, fel pryd ddefnyddiodd yr ymwelydd y safle ddiwethaf. Defnyddir y wybodaeth hon wedyn i wella profiad y defnyddiwr ar y wefan. Mae’r cwci Siteimprove Analytics hwn yn cynnwys rhif adnabod a gynhyrchwyd ar hap i adnabod y porwr pan fo ymwelydd yn darllen tudalen. Nid yw’r cwci yn cynnwys gwybodaeth bersonol a chaiff ei ddefnyddio ar gyfer dadansoddi’r wefan yn unig.nmstat
Mapiau Google http://www.angles
ey.gov.uk/
Mae gennym rai tudalennau sy’n cysylltu â rhaglenni allanol fel Google Maps. Mae’r rhaglenni hyn ar weinyddwyr gwefan Google a gallwch gael rhagor o wybodaeth amdanynt ar Polisi Preifatrwydd Google yma. 

Cysylltiadau allanol

Gallai ein gwefannau ddarparu cysylltiadau i wefannau eraill. Gan nad ydym yn rheoli’r gwefannau hyn, rydym yn eich annog i arolygu polisïau preifatrwydd y gwefannau hyn.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 5 Meh 2008 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?