Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Porthiant RSS

Cadwch yn gyfredol gyda chynnwys newydd ar ein safle drwy ddefnyddio ein porthiant RSS. Atodwch borthiant RSS i ddarllenydd neu borwr gwe berthnasol er mwyn derbyn newyddion o gynnwys newydd ar y safle hon.

Mae tanysgrifio i Borthiant RSS yn hawdd ac yn gyflym

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn cefnogi porthiant RSS, ac yn arbed yr angen am ddarn arbennig o feddalwedd darllen RSS. Yn ychwanegol mae porwyr RSS yn gallu canfod RSS perthnasol, gan eu hatodi yn awtomatig os dymunwch.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn cefnogi porthiant RSS, yn arbed yr angen am ddarn arwahan o feddalwedd darllen porthiant RSS. Yn ychwanegol mae porwyr RSS yn gallu atodi porthiant RSS yn awtomatig os ydych yn dymuno.

Mae darllenwyr RSS yn gweithio'r un ffordd a phorwyr RSS ond yn rhedeg ar eich PC neu MAC fel meddalwedd arwahan. Os ydych yn ffafrio darllen Porthiant RSS ar y we, gellir ei atodi gan ddefnyddio offer fel Google Reader, Bloglines a My Yahoo

Mae'n rhaid i chi ddefnyddio pa borthiant RSS yr ydych yn dymuno derbyn. Gallir gweld rhestr o'r porthiant RSS ar ein tudalen llyfrgell Porthiant Rss. Ger pob porthiant gweler icon oren. Er mwyn tanysgrifio - cliciwch ar yr icon oren neu llusgwch yr icon oren i’ch darllenydd newyddion neu llusgwch neu pastiwch URL y porthiant i'ch darllenydd newyddion

Defnyddio'r Porthiant RSS

Mae defnydd o'r porthiant wedi'i reoli gan ein Termau.