Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:
  • Rydych yma:Cartref
  • Rhybudd o fwriad i gyhoeddi polisi trwyddedu yn unol â’r hyn sy’n ofynnol gan Ddeddf Gamblo 2005

Rhybudd o fwriad i gyhoeddi polisi trwyddedu yn unol â’r hyn sy’n ofynnol gan Ddeddf Gamblo 2005

Bydd Datganiad Polisi Trwyddedu 2019-2022 Cyngor Sir Ynys Môn, fel y mabwysiadwyd gan y Pwyllgor Gwaith a’r Cyngor Llawn ar 11 Rhagfyr 2018, yn cael ei gyhoeddi ar y 3ydd o Ionawr 2019. Bydd y Datganiad Polisi Trwyddedu 2019-2022 yn dod i rym ar 31 Ionawr 2019.

Cyhoeddir y polisi ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn.

Gellir archwilio’r polisi yn swyddfeydd Cyngor Sir Ynys Môn:Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, LL77 7TW.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 19 Rhag 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?