Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Sut ydw i'n gwneud cais am reoliadau adeiladu?

Os yw eich gwaith adeiladu’n destun i’r Rheoliadau Adeiladu, gallwch gwblhau’r ffurflen cais am gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu.

Mae dwy ffordd o ymgeisio:

  • adneuo’r cynlluniau llawn
  • rhoi rhybudd adeiladu

Beth yw’r Gwahaniaeth?

Cynlluniau Llawn

Am gais cynlluniau llawn, mae’n rhaid cynhyrchu cynlluniau sy’n dangos yr holl fanylion lluniadol, gorau oll cyn i chi ddechrau adeiladu. Bydd y cais yn cael ei wirio’n ofalus iawn gennym ac mae’n bosibl y byddwn y gofyn i chi wneud gwelliannau i’r cynlluniau cyn rhoi cymeradwyaeth. Mae’n bosibl y byddwn yn ychwanegu amodau at gymeradwyaeth, gyda chytundeb ysgrifenedig gennych.

Rhybudd Adeiladu

Archwilir y gwaith adeiladu wrth iddo fynd yn ei flaen, gyda’r weithdrefn Rhybudd Adeiladu. Bydd y syrfëwr rheoli adeiladu’n eich cynghori, os na fydd y gwaith yn cydymffurfio ar unrhyw gyfnod â’r rheoliadau. Fodd bynnag, os bydd angen gwybodaeth bellach ynghylch eich cynnig ar unrhyw adeg, un ai cyn y dyddiad dechrau neu yn ystod yr adeiladu, byddwn yn gofyn i chi ddarparu’r manylion ar ein cyfer. Mae’n rhaid i chi deimlo’n hyderus bydd y gwaith yn cydymffurfio â’r rheoliadau, neu byddwch yn mentro gorfod ei gywiro ar gais y cyngor.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 8 Mai 2006 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?