Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Sut ydw i'n gwneud cais am reoliadau adeiladu?

Os yw eich gwaith adeiladu’n destun i’r Rheoliadau Adeiladu, gallwch gwblhau’r ffurflen cais am gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu.

Mae dwy ffordd o ymgeisio:

  • adneuo’r cynlluniau llawn
  • rhoi rhybudd adeiladu

Beth yw’r Gwahaniaeth?

Cynlluniau Llawn

Am gais cynlluniau llawn, mae’n rhaid cynhyrchu cynlluniau sy’n dangos yr holl fanylion lluniadol, gorau oll cyn i chi ddechrau adeiladu. Bydd y cais yn cael ei wirio’n ofalus iawn gennym ac mae’n bosibl y byddwn y gofyn i chi wneud gwelliannau i’r cynlluniau cyn rhoi cymeradwyaeth. Mae’n bosibl y byddwn yn ychwanegu amodau at gymeradwyaeth, gyda chytundeb ysgrifenedig gennych.

Rhybudd Adeiladu

Archwilir y gwaith adeiladu wrth iddo fynd yn ei flaen, gyda’r weithdrefn Rhybudd Adeiladu. Bydd y syrfëwr rheoli adeiladu’n eich cynghori, os na fydd y gwaith yn cydymffurfio ar unrhyw gyfnod â’r rheoliadau. Fodd bynnag, os bydd angen gwybodaeth bellach ynghylch eich cynnig ar unrhyw adeg, un ai cyn y dyddiad dechrau neu yn ystod yr adeiladu, byddwn yn gofyn i chi ddarparu’r manylion ar ein cyfer. Mae’n rhaid i chi deimlo’n hyderus bydd y gwaith yn cydymffurfio â’r rheoliadau, neu byddwch yn mentro gorfod ei gywiro ar gais y cyngor.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 8 Mai 2006 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?