Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cyngor gyrfaol

Ydych chi’n chwilio am yrfa newydd neu eisiau gweithio unwaith eto? Cysylltwch â’r Cwmni Gyrfa

Y Cwmni Gyrfa

Mae’r Cwmni Gyrfa yn darparu cyfarwyddyd gyrfaoedd di duedd i unigolion i’w helpu i gynllunio eu dyfodol, boed iddynt fod yn yr ysgol, mewn addysg bellach, mewn gwaith, dan hyfforddiant neu yn chwilio am waith. Mae cyngor ar gael i helpu unigolion i asesu eu haddasrwydd i wahanol yrfaoedd, ac i wneud penderyniadau am eu dewis o bynciau cyrsiau, gwaith a hyfforddiant. Gall pobl ifanc sydd yn chwilio am waith a hyfforddiant hefyd fanteisio o ddefnyddio gwasanaeth cyflwyno y Cwmni Gyrfa.

Gall y Cwmni Gyrfa roi gwybodaeth a chyngor am:

  • gyrsiau mewn colegau addysg bellach ac uwch a cholegau prifysgolion.
  • cyflogwyr lleol a chenedlaethol, yn cynnwys manylion am swyddi, cyfleoedd hyfforddiant a thueddiadau cyflogaeth.
  • amrywiaeth eang o yrfaoedd, yn cynnwys y cymwysterau a’r sgiliau anghenrheidiol, dulliau mynediad a llwybrau dilyniant.

Mae help arbenigol ar gael i bobl ifanc gyda anghenian addysgol neu anghenion hyfforddiant arbennig. Mae Swyddogion Gyrfoaedd yn cydweithio’n agos gydag athrawon, ac yn arbennig gyda’r Cyd Gysylltydd Gyrfaoedd i ddarparu Addysg a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd. Mae’nt hefyd mewn cysylltiad agos a cholegau, cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant.

Gall pobl ifanc a’u rhieni drefnu apwyntiad gyda Swyddog Gyrfaoedd un ai yn yr ysgal neu y Swyddfa Gyrfaoedd leol.

Mae Gyrfa Cymru Gogledd Orllewin yn cynnig gwasanaeth cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 16 ac 19 oed sydd yn chwilio am waith neu hyfforddiant. Ceisiwn ddod o hyd i swydd addas neu gyfle hyfforddi trwy gyfateb yr hyn a ddymunwch gyda chyfleoedd ar gronfa ddata ein cyfrifiadur.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 28 Ion 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?