Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:
  • Rydych yma:Cartref
  • Swyddi
  • Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Ynys Môn a’r Uned Datblygu Gweithlu.

Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Ynys Môn a’r Uned Datblygu Gweithlu.

Croeso i’r tudalennau gwe ar gyfer Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Ynys Môn a’r Uned Datblygu Gweithlu.

Nod y tudalennau hyn yw darparu gwybodaeth a fydd o ddefnydd i chi p’un a ydych yn darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol neu’n rhywun sydd eisoes yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol.

Bydd y tudalennau hyn o ddiddordeb hefyd i’r rheiny sy’n ystyried gyrfa mewn gofal cymdeithasol.

Maen’t yn cynnwys gwybodaeth am y Bartneriaeth a’i hamcanion, ynghyd â modd o gael mynediad hawdd i newyddion, cefnogaeth, adnoddau a chyfleoedd i ddysgu a datblygu.

Nod y Bartneriaeth yw hyrwyddo ethos Llywodraeth Cymru o ‘un sector, un gweithlu’ ac ymateb i heriau presennol a rhai yn y dyfodol o ran darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol o safon. Yr awdurdod lleol sy’n ei harwain ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol a’r sector annibynnol a chanddynt ddiddordeb mewn gofal cymdeithasol.

Mae Uned Datblygu Gweithlu Cyngor Sir Ynys Môn yn cydlynu’r gwaith o gyflawni cynlluniau strategol y Bartneriaeth ynghyd â’i rhaglen ddysgu a datblygu broffesiynol.

Ein nod yw sicrhau bod gweithlu’r sector yn cael mynediad i hyfforddiant, gwybodaeth ac arweiniad perthnasol gan bob corff sy’n ymwneud â gofal cymdeithasol, a hyderwn y bydd y tudalennau gwe hyn o ddefnydd i chi.

Cysylltwch a'r Uned Datblygu Gweithlu

Gwasanaeth Adnoddau Dynol
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752986
Ebost:gweithlugofal@ynymon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 11 Chwef 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?