Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Adnoddau a Chymorth

Cymorth

Gall staff yr Uned eich cynorthwyo â’r canlynol:

 • Cyngor ynghylch sut i wneud dadansoddiad o anghenion hyfforddi ar eich cyfer eich hun a’ch staff
 • Eich helpu i ganfod cyfleoedd mentora a/neu hyfforddi priodol ar eich cyfer eich hun neu eich staff
 • Cyngor ynghylch y dyletswyddau statudol y dylech eu cynnwys yn yr hyfforddiant ar gyfer eich staff
 • Cyngor ynghylch llwybrau hyfforddi ac uwchsgilio ar eich cyfer eich hun a’ch staff, trwy ein hunain a darparwyr hyfforddiant eraill
 • Cyngor ynchylch sut i ymwreiddio’r hyfforddiant a gyflawnir gan eich staff ynghyd â gwerthuso ei effeithiolrwydd
 • Cyfeirio ymlaen at adnoddau a chyfleoedd eraill ar gyfer hyfforddiant a dysgu a datblygu
 • Cyfle i ymgeisio am fwrsariaeth hyfforddiant ar gyfer anghenion nad ydynt yn cael eu diwallu o fewn y cynllun presennol

Cyfeirio ymlaen at ddarparwyr hyfforddiant eraill:

 • Adnoddau Sector Gwirfoddol, gweler www.medrwmon.org
 • Adnoddau Addysg Bellach, gweler www.gllm.ac.uk
 • Agored
 • Y Brifysgol Agored
 • Plant yng Nghymru
 • Asiantaeth Maethu Cenedlaethol (NFA)
 • Y Rhwydwaith Maethu

Gweminarau

 • Datblygiad newydd ym maes y cyfryngau cymdeithasol yw adnoddau/hyfforddiant sydd ar gael ar y we. Gallwn hefyd eich helpu i ganfod yr adnoddau ychwanegol hyn.

Rydym yn croesawu unrhyw ymholiadau all fod gennych ac ymdrechwn i’ch helpu i ganfod adnoddau dysgu addas. Os ydych yn dymuno trafod unrhyw un o’r agweddau uchod yna cysylltwch â’r Uned ar unwaith.

 

Cysylltwch a'r Uned Datblygu Gweithlu

Gwasanaeth Adnoddau Dynol
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752986
Ebost:gweithlugofal@ynymon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 14 Gorff 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?