Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Cyd-destun

Derbyniodd y Ddeddf Gydsyniad Brenhinol a daeth yn gyfraith ar 1 Mai 2014. Yn awr mae’n darparu fframwaith cyfreithiol i wella llesiant pobl sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth, ac i drawsnewid y modd y caiff gwasanaethau cymdeithasol eu darparu yng Nghymru.

Bydd yn trawsnewid y modd y caiff y gwasanaethau cymdeithasol eu darparu, yn bennaf drwy hybu annibyniaeth pobl er mwyn rhoi mwy o lais a rheolaeth iddynt. Daeth y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i rym yn Ebrill 2016.

Hyfforddiant ar y Ddeddf

Mae egwyddorion y Ddeddf wedi eu mewnosod ym mhob cyfle dysgu a datblygu a gynigir. Bydd unrhyw gyfle hyfforddiant penodol yn gysylltiedig â’r Ddeddf yn cael ei hysbysebu yn y modd arferol ar dudalen gwefan Digwyddiadau Hyfforddi’r Uned Datblygu Gweithlu.

Hyb Gwybodaeth a Dysgu

Mae’r Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) wedi datblygu Hyb Gwybodaeth a Dysgu, sydd wedi’i ddylunio i fod yn ‘siop un stop’ ar gyfer adnoddau’r Ddeddf. Dros amser, bydd yr Hyb yn cynnwys deunyddiau hyfforddi ar ffurfiau gwahanol er mwyn helpu gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol weithredu’r ddeddfwriaeth yn eu gwaith o ddydd i ddydd.

Bydd yr Hyb yn cael ei ddiweddaru’n gyson gyda gwybodaeth newydd a deunyddiau dysgu. Felly, ewch i’r wefan yn aml i weld beth sy’n newydd.

 

Cysylltwch a'r Uned Datblygu Gweithlu

Gwasanaeth Adnoddau Dynol
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752986
Ebost:gweithlugofal@ynymon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 13 Maw 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?