Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Digwyddiadau Hyfforddi’r Uned Datblygu Gweithlu

Bydd y dudalen hon yn darparu gwybodaeth ar eich cyfer am yr adnoddau helaeth sydd ar gael er mwyn manteisio ar gyfleoedd dysgu a datblygu.

Uned Datblygu Gweithlu Cyngor Sir Ynys Môn

Mae’r Bartneriaeth Datblygu Gweithlu yn croesawu’r grant blynyddol o Gofal Cymdeithasol Cymru drwy Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (RhDGGCC) er mwyn i’r Uned Datblygu Gweithlu gael trefnu a chyflenwi cyrsiau hyfforddi.

Ar y dudalen hon fe welwch restr lawn o gyrsiau hyfforddi sydd wedi’u cadarnhau eisoes. Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs arbennig, cliciwch yr enw a bydd yn darparu gwybodaeth ychwanegol ac yn nodi unrhyw gymwysterau blaenorol, os o gwbl, sy’n ofynnol er mwyn ei fynychu.

I geisio am le ar gwrs, cwblhewch y ffurflen gais isod os gwelwch yn dda, a’i ebostio i gweithlugofal@ynysmon.gov.uk. Byddwch yn derbyn ebost tua 3 wythnos cyn dyddiad y cwrs i’ch hysbysu os ydi eich cais wedi bod yn llwyddiannus.

Cais am Hyfforddiant

Cynllun Hyfforddi a Datblygu 2018-19

 

Cysylltwch a'r Uned Datblygu Gweithlu

Gwasanaeth Adnoddau Dynol
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752986
Ebost:gweithlugofal@ynymon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 17 Ebr 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?