Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Swydd wag: Cymhorthydd Gofal - Haulfre. Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Gwener 2 Mawrth 2012

Adran: Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol

Adain: Uned Ddarparu

Cyflog: £6.62 yr awr

Ffurflen gais

Am ffurflen gais, dilynnwch y linc isod

Disgrifiad swydd/manylion person

Atodir isod ddisgrifiad swydd/manylion person fel ffeil PDF

Cysylltwch â Adnoddau Dynol

Gwasanaeth Trawsnewid Corfforaethol
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Cyswllt Môn: 01248 75 0057
Cyffredinol: 01248 75 2929 / 1939
Ysgolion: 01248 75 2927 / 2931
Hyfforddiant: 01248 75 2986 / 2505
Ebost:swyddi@ynysmon.gov.uk
Ebost:hyfforddiant@ynysmon.gov.uk


Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 9 Chwef 2012 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?