Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Swyddi ysgolion

Cysylltwch â Adnoddau Dynol

Gwasanaeth Trawsnewid Corfforaethol
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Cyswllt Môn: 01248 75 0057
Cyffredinol: 01248 75 2929 / 1939
Ysgolion: 01248 75 2927 / 2931
Hyfforddiant: 01248 75 2986 / 2505
Ebost:swyddi@ynysmon.gov.uk
Ebost:hyfforddiant@ynysmon.gov.uk


Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.