Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Tai


young people 412 x 297

Holiadur Opsiynau Tai i Bobl dan 35 oed

Ym mis Ebrill 2018, bydd newidiadau Budd-dal Tai yn cael eu cyflwyno a fydd yn effeithio ar denantiaid o dan 35 oed sy’n byw mewn tai cymdeithasol ac a ddechreuodd eu tenantiaeth ar ôl Ebrill 2016.

Infobase

Infobase Ynys Môn

System gwe sy’n seiliedig ar wybodaeth leol ar gyfer Ynys Cyngor Sir Ynys Môn yw Infobase Ynys Môn

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
Gwasanaeth oriau ar gyfwng: 0300 123 3097 (24 awr) am ddim
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 20 Hyd 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?