Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Benthyciadau di-log i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd

Datblygwyd y cynllun hwn er mwyn cynnig benthyciadau di-log i adnewyddu a/neu addasu eiddo gwag a’u gwneud yn addas i’w defnyddio unwaith eto

Mae’r llyfryn atodwyd yn cynnwys manylion am y benthyciadau adnewyddu eiddo a fydd ar gael drwy Fenter Eiddo Gwag Cymru gyfan (Troi Tai’n Gartrefi). Datblygwyd y cynllun hwn er mwyn cynnig benthyciadau di-log i adnewyddu a/neu addasu eiddo gwag a’u gwneud yn addas i’w defnyddio unwaith eto. Mae’r llyfryn hwn yn disgrifio sut y bydd y Cynllun Benthyciadau’n gweithio, sut i wneud cais a pha amodau fydd ynghlwm wrth y benthyciadau.

Bydd pob benthyciad fydd yn cael ei gymeradwyo yn ddarostyngedig i nifer o amodau er mwyn sicrhau bod arian y gronfa fenthyciadau’n cael ei “ailgylchu”. Bydd hyn yn ein galluogi i helpu rhagor o gynlluniau eiddo gwag.

Ni ellir gwarantu unrhyw fenthyciad a gynigir nes y byddwch wedi cael cymeradwyaeth ffurfiol gan y Cyngor. Bydd unrhyw waith a wneir cyn cael y gymeradwyaeth hon yn cael ei wneud ar eich risg eich hun.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r cynllun neu amodau’r benthyciad at:

Swyddog Tai Gwag
Cyngor Sir Ynys Môn
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Rhif Ffôn:  01248 752283    
E-bost: swyddogtaigwag@ynysmon.gov.uk 

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 28 Maw 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?