Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Eiddo gwag - cyn gosod eich cartref gwag

Gyda pwy ydych angen ymgynghori?

Ty wedi'i atgyweirio

Sut bynnag y byddwch yn dewis gosod eich cartref gwag, efallai y bydd angen i chi ymgynghori ac/neu gael caniatad gan bobl eraill fel:

  • eich benthyciwr morgais
  • eich rhydd-ddeiliad (os ydych yn dymuno gosod fflat ar brydles)
  • Adran Cynllunio Cyngor Sir Ynys Môn - efallai y bydd angen caniatad cynllunio ffurfiol ar gyfer newidiadau strwythurol i eidddo neu ar gyfer newid yn y ffordd y mae’n cael ei ddefnyddio.
  • Mae Tim Tai Sector Breifat Cyngor Sir Ynys Môn yn sicrhau bod tai rhent yn cydymffrurfio gyda gofynion Deddfau tai a deddfwriaeth berthnasol, ac maent yn rhoi cyngor ynghylch unrhyw waith y bydd angen ei wneud i sicrhau cydymffurfiaeth. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer Tai Amlbreswyliaeth.
  • Adran y Dreth Cyngor
  • Eich cwmni ysiwrant eiddo
  • Eich Swyddfa Dreth neu eich cyfrifydd.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 25 Ion 2012 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?