Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Eiddo gwag - gwnewch eich eiddo weithio i chi

Pam y gallai eich eiddo fod yn wag?

  • Empty house

    Mae wedi dirywio ac rydych yn ystyried nad yw’n addas i neb fyw ynddo.
  • Nid ydych yn gallu fforddio’r gwaith angenrheidiol
  • ‘Rydych yn ystyried y byddai gosod yr eiddo yn anodd neu’n gymhleth
  • Nid ydych yn gwybod at bwy i droi am gymorth
  • Nid ydych yn gwybod pa gwestiynau i’w gofyn

Beth bynnag y bo’r rheswm, gall eich Swyddog Tai Gwag roi’r holl cyngor diweddaraf a chymorth i chi fel y gellwch ystyried yr holl opsiynau sydd ar gael.

Dylech hefyd edrych ar y dudalen “Rwyn berchen ar eiddo gwag” ar wefan yr Asiantaeth Cartrefi Gweigion.

 

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 25 Ion 2012 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?