Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Eiddo gwag - pa rymoedd sydd gan y cyngor?

Pryd bynnag y bydd hynny’n bosib, byddwn yn ceisio gwella safonau tai.

Empty house

Gwneir hyn drwy roi gwybodaeth, cyngor a chymorth i landlordiaid, les-ddeiliaid a pherchen-ddeiliaid.

Fodd bynnag, os yw eich cartref gwag yn achosi niwsans ac os nad yw trafodaethau yn llwyddo, mae yna ystod o bwerau y gellir eu defnyddio i sicrhau y gellir ailddefnyddio’r eiddo. Y tri phrif bwer yw:

  • gorfodi gwerthu
  • gorchmynion prynu gorfodol
  • gorchmynion rheoli anheddau gweigion

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 25 Ion 2012 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?