Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Eiddo gwag - trefnu gwaith adeiladu

Beth yw eich opsiynau?

Repaired house

Cyllideb

Gwnewch yn siwr bod gennych gyllideb ddigonol cyn cychwyn unrhyw waith atgyweirio ar gartref gwag. Mae’r Asiantaeth Cartrefi Gweigion yn awgrymu y dylech sicrhau bod gennych 10% ychwanegol wrth gefn yn eich cyllideb, ac os yw’r eiddo wedi mynd â’i ben iddo, dylai’r ffigwr hwn fod yn agosach i 25%.

Ysiwrant

Gall gwaith adeiladu gael effaith ar eich ysiwrant cartref a’ch ysiwrant cynnwys- cysylltwch a’ch cwmni ysiwrant eich hun.

Cyfyngiadau Cyfreithiol

Mae’n wych cael cynlluniau creadigol ar gyfer ailddatblygu cartref gwag, ond os na fedrwch gael caniatad cynllunio rheoliadau adeiladu bydd angen i chi feddwl eto. Siaradwch gyda’n Hadran Gynllunio cyn gynted ag y bo modd fel nad ydych yn gwastraffu amser ac arian.

Dewis eich adeiladwr

Gall gwaith adeiladu fod yn ddrud ac yn boen meddwl. Mae’n bwysig felly eich bod yn dewis yr adeiladwyr gorau i weithio i chi. eddwl. Mae yna nifer o wefannau y gellwch edrych arnynt i gael cyngor ynghylch dewis adeiladwr.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 25 Ion 2012 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?