Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Dyled a phroblemau ariannol

Gall dyled eich llethu. Gall unrhyw newid yn eich amgylchiadau, er enghraifft, colli gwaith, problemau iechyd tymor hir neu dor-perthynas effeithio ar eich gallu i dalu dyledion a gall arwain at drafferthion ariannol difrifol os na fyddwch yn mofyn help ar unwaith.

Y nod yn y tudalennau hyn yw sôn am rai o’r opsiynau sydd ar gael i chi.

Am gyngor diduedd sydd ar gael yn rhad ac am ddim, rydym yn eich cynghori’n gryf i gysylltu gydag asiantaeth cyngor dyledion annibynnol megis CAB neu’r National Debtline.

Mae llawer o bobl a allai hawlio bydd-daliadau yn colli allan oherwydd nad ydynt yn gwybod beth sydd ar gael iddynt. Yn gyffredinol, nid oes modd ôl-ddyddio budd-daliadau, felly peidiwch ag oedi, cysylltwch gyda Chanolfan JE O’Toole heddiw i wneud yn siwr eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt. Ffoniwch 01407 760208.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 8 Rhag 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?