Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Rhaglen Cefnogi Pobl

Amcan y Rhaglen Cefnogi Pobl ydi ceisio gwella ansawdd bywyd pobl fregus.

supporting people logo

Mae’r rhaglen yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai er mwyn datblygu neu gynnal y sgiliau a’r hyder sydd angen er mwyn eu galluogi nhw i fyw bywyd mor annibynnol ac sy’n bosib a dal gafael ar eu tenantiaeth.

 

Cysylltwch â Tîm Cefnogi Pobl

Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 75 20 74
Facs: 01248 75 01 07
Ebost: cefnogipobl@ynysmon.gov.uk

Eich gwasanaeth, eich barn

Achubwch ar y cyfle hwn os gwelwch yn dda i gwblhau’r holiadur am y gwasanaeth yr ydych yn ei dderbyn neu wedi ei dderbyn.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 30 Tach 2010 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?