Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Llywodraeth Cymru - Cynllun Benthyciadau ar gyfer Gwella Tai i Berchenogion Tai

Mae’r Benthyciadau ar gyfer Gwella Tai sy’n cynnig cymorth ariannol i berchenogion tai preifat, yn cynnwys landlordiaid eiddo lle mae tenantiaid.

Mae’r cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn galluogi’r Cyngor i roi benthyciadau di-log i berchenogion eiddo sydd angen eu hatgyweirio neu eu huwchraddio er mwyn eu gwneud yn gynnes, yn saff ac yn ddiogel.

Mae’r cynllun wedi ei dargedu at bobl sy’n cwrdd â meini prawf fforddiadwyedd y cynllun ond a fydd efallai’n cael eu cyfyngu rhag cael at ffynonellau eraill o gyllid. Mae gwybodaeth bellach ar gael yn y daflen ar y Cynllun isod.

I gael eich ystyried ar gyfer y Cynllun, a fyddech cystal a llenwi Ffurflen Mynegi Diddordeb os gwelwch yn dda.

Fel arall, i gael gwybodaeth bellach ac i drafod y cynlluniau sydd gennych ar gyfer yr eiddo yn fanylach, cysylltwch gyda’r Tîm Tai Gwag ar 01248 752301 / 01248 752283 neu drwy anfon e-bost i swyddogtaigwag@ynysmon.gov.uk 

Sylwer fod y benthyciad yn ddewisol ac nad oes modd rhoi sicrwydd y caniateir benthyciad hyd oni fydd yr ymgeisydd wedi derbyn rhybudd cymeradwyo swyddogol.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 29 Maw 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?