Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cynllun Benthyciadau ar gyfer Gwella Tai

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun Benthyciadau ar gyfer Gwella Tai sy’n cynnig cymorth ariannol i berchenogion eiddo preifat.

Mae’r gronfa sydd ar gael i Gynghorau Cymru yn fodd i’r Cyngor gynnig benthyciadau yn y tymor byr a chanolig i berchenogion eiddo is-safonol sydd yn cwrdd â’r meini prawf fforddiadwyaeth ond nad ydynt yn gallu cael arian drwy ffynonellau eraill.

Mae’n ofynnol i ymgeiswyr sydd â diddordeb lenwi’r ffurflen Datgan Diddordeb - gweler isod.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda’r Tîm Adnewyddu Tai Sector Preifat ar 01248 752228 neu trwy e-bostio amdhp@ynysmon.gov.uk

Sylwer fod y benthyciad yn ddewisol ac nad oes modd rhoi sicrwydd y caniateir benthyciad hyd oni fydd yr ymgeisydd wedi derbyn rhybudd cymeradwyo swyddogol.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 30 Ion 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?