Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

ECO – Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg

Mae’r datganiad hwn yn gosod meim prawf cymhwysedd hyblyg Cyngor Sir Ynys Mon ar gyfer y rhaglen ECO ‘Help to Heat’, Ebrill 2017 - Medi 2018.

Ei nod yw cefnogi’r aelwydydd hynny yn Ynys Môn sydd fwyaf tebygol o ddioddef o dlodi tanwydd, a’r rhai sydd fwyaf agored i effeithiau cartref oer.

Bydd cwmni City Energy yn hyrwyddo’r cynllun ECO hyd mis Medi. Cofiwch fod yn wyliadwrus o alwyr sgâm pan mae rhywun yn cysylltu gyda chi.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 8 Meh 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?