Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cyfranogiad tenantiaid

Mae’r Gwasanaethau Tai yn ymrwymo i roi i denantiaid y  cyfle i gael dweud eu dweud o ran y modd y mae eu cartrefi’n cael eu rheoli.

Yn ein barn ni, gallwn ddarparu gwasanaethau gwell drwy siarad gyda thenantiaid a gwrando arnynt.

I’n helpu ni i wella’r gwasanaeth, rydym yn egnïol yn annog tenantiaid i ddod ymlaen a rhannu eu sylwadau a ‘ymgysylltu’ mewn modd sy’n addas iddynt hwy – rydym yn galw hyn yn ‘gyfranogiad tenantiaid’.

I gydlynu Cyfranogiad Tenantiaid ac er mwyn sicrhau ein bod yn clywed eich llais, rydym yn cyflogi dau o Swyddogion Cyfranogiad Tenantiaid – sef y ‘Tîm Cyfranogiad Tenantiaid’.

Mae’r tîm Cyfranogiad Tenantiaid yn cynnig sawl ffordd i chi gymryd rhan yn y broses; gelwir hyn yn ‘ddewislen o opsiynau’.

Rydym yn cydnabod nad yw ein tenantiaid i gyd yr un fath ac am y rheswm hwn, rydym yn cynnig dewis o weithgareddau cyfranogiad tenantiaid. Mae Cyfranogiad Tenantiaid ar gyfer y cyfan o’n tenantiaid ac rydym yn ymrwymedig i gyfleon cyfartal.

Os hoffech chi gymryd rhan, gweler ein bwydlen o ddewisiadau. Drwy ddilyn y ddolen hon, byddwch hefyd yn gweld pa wahaniaeth mae tenantiaid wedi gwneud wrth gymryd rhan.

Efallai yr hoffech hefyd edrych ar ein Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid; yma, cewch y cefndir i Gyfranogiad Tenantiaid, y modd y mae wedi datblygu ers ei gyflwyno am y tro cyntaf.

Tîm Cyfranogiad Tenantiaid

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752171 neu 752166
Ebost: tenant@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 26 Chwef 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?