Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Rhaglen Datblygu Tai Cyngor

Mae cynyddu nifer y tai fforddiadwy ar yr ynys yn flaenoriaeth strategol i Gyngor Sir Ynys Môn.

Bydd y Gwasanaethau Tai yn dechrau adeiladu Tai Cyngor newydd yn 2018, mae’r Rhaglen Datblygu ar gael drwy’r ddolen isod.

Gweler gwybodaeth sy’n egluro pam y gall y Gwasanaethau Tai bellach ddechrau adeiladu Tai Cyngor.

Mae’n hynod bwysig ein bod ni’n datblygu’r mathau cywir o dai yn y lleoliadau cywir. Er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud hyn byddwn yn casglu gwybodaeth oddi ar ein rhestr Aros am Dai Cyngor, y Gofrestr Tai Fforddiadwy Tai Teg a byddwn yn defnyddio’r Gwasanaeth Galluogi Tai Gwledig er mwyn casglu gwybodaeth mewn ardaloedd gwledig.

Fe gewch fwy o wybodaeth am ymrwymiad Cyngor Môn i gynyddu’r dewis a nifer o dai fforddiadwy yn ein Strategaeth Tai Lleol.

Gweler os ydych yn gymwys i gofrestru am dai cymdeithasol, ac i weld os ydych yn gymwys am dai fforddiadwy rent canolraddol.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 4 Mai 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?