Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Sut ydw i’n ymgeisio am dŷ cymdeithasol?

Cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Thîm Gwasanaethau Cwsmer y Gwasanaethau Tai. Byddant yn gofyn cwestiynau i chi am eich sefyllfa o safbwynt tai ac yn eich cynghori ynghylch sut i gyflwyno cais am dŷ cymdeithasol.

Os ydych eisiau ymgeisio, bydd angen i chi hefyd fynychu cyfweliad opsiynau tai a darparu dogfennau i gefnogi eich cais.

Gellir cysylltu gyda Gwasanaethau Cwsmer fel a ganlyn:

Dyma oriau agor y Gwasanaethau Tai:

  • Dydd Llun i ddydd Iau - rhwng 8.45 am a 5.05 pm
  • Dydd Gwener - rhwng 8.45 am a 5pm

Pwy sy’n cael blaenoriaeth am dai cymdeithasol?

Nid yw pawb yn gymwys i gael eu cofrestru ar y rhestr aros am dŷ. Rhoddir blaenoriaeth i bobl sydd ag angen am dŷ yn unol â’r Polisi Cyffredin ar gyfer Gosod Tai.

Ceir gwybodaeth bellach ynghylch pwy sy’n gymwys yn C19 y Crynodeb o’r Polisi Gosod Tai, neu yma.

Cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda os ydych angen mwy o gyngor ynghylch a ydych efallai’n gymwys i cael tŷ cymdeithasol.

A oes modd i mi ddarllen y Polisi Gosod Tai llawn?

Oes. Os ydych angen mwy o fanylion am y modd y caiff tai cymdeithasol eu gosod, gallwch gyfeirio at Y Polisi Cyffredin ar gyfer Gosod Tai.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 24 Awst 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?