Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Tai cyngor - hawl i brynu

Yn unol â phenderfyniad Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Gymunedau a Phlant ar y 6ed o Fedi 2016 mae’r Hawl i Brynu, Hawl i Gaffael a hawliau cysylltiedig i denantiaid y Cyngor a Landlordiaid Cofrestredig Cymdeithasol ym Môn wedi ei atal am gyfnod o 5 mlynedd hyd at y 5ed o Fedi 2021.

O ganlyniad i hyn ni fyddwn yn prosesu unrhyw geisiadau pellach.

 

Cysylltu â Tir ac Eiddo

Gwasanaeth Tir ac Eiddo
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752245 Ffacs: 01248 724839
Ebost: Cynllun Hawl i brynu: gpxhp@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 16 Ion 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?