Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Tai cyngor - rhenti a thâliadau

Mae’r gwybodaeth yma yn cael ei diweddaru.

Mae eich cytundeb tenantiaeth yn dweud ‘mae’r rhent yn ddyledus wythnos ymlaen llaw ar ddydd Llun bob wythnos i’r Cyngor’ ac mae hynny’n golygu bod raid i chi:

  • dalu ymlaen llaw o pryd y cychwynnodd y denantiaeth hyd nes y byddwch yn dychwelyd y goriadau ac yn symud allan (gan gynnwys unrhyw daliadau trwy Fudd-dal Tai)
  • rhoi pedair wythnos o rybudd gyda chyfnod y rhybudd hwnnw yn dod i ben ar ddydd Sul os ydych yn dymuno rhoi’r gorau i’ch tenantiaeth a symud allan
  • sicrhau nad oes gennych ddyledion rhent pan fyddwch yn symud allan

Os yw eich cyfrif rhent mewn credyd, gallwch ofyn am ad-daliad.

Nodyn: Mae rhenti a ffioedd gwasanaeth yn codi bob blwyddyn ym mis Ebrill. Bydd y Cyngor yn ysgrifennu atoch ymlaen llaw i roi gwybod i chi am y newidiadau hyn.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 15 Hyd 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?