Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Tai preifat

Mae tai rhent o safon dda yn y sector preifat yn chwarae rôl werthfawr yn Ynys Môn. 

Rydym yn cydnabod bod tai a’n hamgylchedd yn allweddol bwysig i safonau byw pobl sy’n cael effaith ar gyflogaeth, addysg, iechyd a lles cyffredinol.

Er mwyn cynnal safonau trwy amrywiaeth o wahanol fathau o lety, mae’r cyngor wedi gwneud ymrwymiad i weithio gyda landlordiaid preifat, asiantaethau a’r gymuned tuag at amgylchedd diogel, teg a iach.

Am wybodaeth ynghylch materion tai sector preifat cysylltwch â’r Tîm Gorfodaeth Tai yn Iechyd yr Amgylchedd.

Cysylltwch â’r Adain Dai am wybodaeth ar drwshio neu addasu eich cartref.

Cysylltwch â'r Adain Iechyd yr Amgylchedd

Adran Gwarchod y Cyhoedd
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Tim Gorfodaeth Tai Sector Breifat: 01248 752820
Email:iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk
We welcome calls in Welsh and English

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 9 Chwef 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?