Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cynllun cofrestru a thrwyddedu Landlordiaid – Rhentu Doeth Cymru

Bydd y cynllun cofrestru a thrwyddedu newydd yn atal landlordiaid ac asiantau twyllodrus rhag gosod a rheoli eiddo yng Nghymru.

rent smart wales

Hefyd, bydd yn rhoi gwybod i landlordiaid, asiantau, yn ogystal â thenantiaid, o’u cyfrifoldebau a’u hawliau.

Mae gan landlordiaid ac asiantau un flwyddyn i gydymffurfio gyda’r rhwymedigaethau newydd.

Am ragor o wybodaeth, gweler wefan Rhentu Doeth Cymru neu ffoniwch Rhentu Doeth Cymru ar 03000 133344.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltwch â'r Adain Iechyd yr Amgylchedd

Adran Gwarchod y Cyhoedd
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Tim Gorfodaeth Tai Sector Breifat: 01248 752820
Email:iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk
We welcome calls in Welsh and English

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 31 Gorff 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?