Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Fforwm Landlordiaid

Mae Adain Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Ynys Môn wedi bod yn cynnal fforymau blynyddol ers 2007 er mwyn rhoddi i landlordiaid sector preifat, asiantiaid a phobl broffesiynol y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch materion o ddiddordeb.

Y nod yw darparu llwyfan fel y gall landlordiaid rannu eu profiadau o osod eiddo, gyda’i gilydd a chyda’r Cyngor; helpu landlordiaid i ddarparu llety o ansawdd da ym Môn; cynyddu ymwybyddiaeth o newidiadau mewn deddfwriaeth, gweithdrefnau a pholisïau ac ymateb i bryderon ac anghenion landlordiaid.

Cysylltwch â'r Adain Iechyd yr Amgylchedd

Adran Gwarchod y Cyhoedd
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Tim Gorfodaeth Tai Sector Breifat: 01248 752820
Email:iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk
We welcome calls in Welsh and English

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 5 Rhag 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?