Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Adrodd am gerbyd wedi'i adael

Gellir adrodd am gerbyd wedi’i adael:

 • gyda ffurflen ar lein (gweler y tab “dogfennau i’w lawrlwytho” ar ben y dudalen hon)
 • gyda ffôn
 • gyda ffacs
 • gydag ebost
 • gyda ffurflen arlein
 • gyda phost
 • mewn person

Bydd angen i chi ddarparu y gwybodaeth ganlynol:

 • rhif cofrestru y cerbyd
 • math o gerbyd
 • lliw y cerbyd
 • os oes treth dilys ar y cerbyd
 • lleoliad y cerbyd
 • cyflwr y cerbyd

Sut i gyflwyno y ffurflen

 • cwblhau y ffurflen ar y sgrîn ac ei anfon drwy ebost
 • gwblhau y ffurflen ar y sgrîn, ei brintio allan ac anfon y ffurflen drwy’r post neu gyda ffacs
 • printiwch y ffurflen, ei chwblhau yn ysgrifenedig ac ei hanfon drwy’r post neu gyda ffacs

Dilynwch y tab “cysylltiadau” isod ar gyfer ein manylion cyswllt llawn.

Sut rydym yn defnyddio eich manylion personol

Bydd y gwybodaeth a ddarperir ar y ffurflen hon yn cael ei ddefnyddio i bwrpasau gweinyddol.
Deddf Diogelu Data 1998: Cyngor Sir Ynys Môn yw’r reolwr data at ddibenion y ddeddf.

Dilynwch y ddolen gweler hefyd “Cysylltu - Gwasanaeth Iechyd yr Amgylchedd” ar waelod y dudalen hon ar gyfer ein manylion cyswllt llawn ac oriau agor. Am wybodaeth ar sut i gyraedd ein swyddfa, dilynwch y ddolen gweler hefyd  “Ble mae prif swyddfeydd y cyngor?”

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752300
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 18 Ebr 2008 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?