Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cerdded, beicio a marchogaeth

Cerdded

Llwybr Arfordirol Ynys Môn

Llwybr 125 milltir, sydd yn mynd o amgylch yr ynys. Mae’r man cychwyn swyddogol yn Eglwys Sant Cybi yng Nghaergybi, ond medrwch ddechrau neu orffen ar unrhyw bwynt ar hyd y llwybr, a gwneud cymaint neu gyn lleied ag yr ydych yn ei ddymuno. I ddadlwytho mapiau a disgrifiadau llwybr, ewch i: www.llwybrarfordirol.com

Cylchdeithiau arfordirol Ynys Môn

Dewis o 10 taith gerdded cylchol ymhob cornel o’r ynys. I ddadlwytho mapiau a disgrifiadau llwybr, ewch i’r wefan Croeso Môn.

Beicio

Gwybodaeth am y rhwydwaith beicio Ynys Môn wledig ac awgrymiadau diogelwch ar gyfer beicwyr.

Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Môn

Marchogaeth

Am fanylion pellach am farchogaeth ar Ynys Môn ewch i: www.ynysmon.co.uk/marchogaeth

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752300
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 9 Mai 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?