Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Llwybr Arfordirol Ynys Môn

Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AoHNE) sy’n cynnwys 95% o’r arfordir.

Mae’n pasio drwy dirwedd sy’n cynnwys cymysgedd o dir fferm, rhostir arfordirol, twyni, morfa heli, blaendraethau, clogwyni ac ambell i boced fach o goetir. Ymhlith y rhain y mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol (GNG).

Ffeil ffeithiau

  • Hyd: 125 milltir / 200km
  • Esgyniad / disgyniad dros y llwybr cyfan: 4,174 medr / 13,695 troedfedd
  • Man cychwyn swyddogol: Eglwys Sant Cybi, Caergybi (cyfeirnod grid SH247 826)
  • Cyfartaledd nifer y dyddiadau i’w gwblhau’r daith: 12
  • Trefi / pentrefi yn uniongyrchol ar y llwybr: 20
  • Oes modd cwblhau pob rhan yn defnyddio cludiant cyhoeddus: Oes

Uchafbwyntiau

Mynydd Twr (y pwynt uchaf ar yr ynys), goleudy a chlogwyni môr Ynys Lawd, bwâu môr ym Mwa Gwyn (Rhoscolyn), Ynys y Fydlyn (Pen Bryn yr Eglwys), a Phorth Wen, Ynys Llanddwyn, Pont y Borth, Pont Britannia, eglwysi Llangwyfan (Aberffraw) Llanbadrig a Sant Tysilio (Porthaethwy), Gwarchodfa Natur Cemlyn, a Thrwyn a Phriordy Penmon. Hefyd Brain Coesgoch, Hebogau Tramor, Gwenoliaid y Môr, Llamhidyddion, Morloi a blodau gwyllt y gwanwyn.

Cysylltiadau enwog

Fe fu Oliver Cromwell yn aros yn y ‘George & Dragon’ ym Miwmares ym 1643. Y Morrisiaid o Bentre-Eiriannell, Dulas yn y 1700au. Fe ysgrifennodd Charles Dickens ddyddiadur digwyddiadau am ddryllio’r ‘Royal Charter’ ym Moelfre, 1859. Bu C Tunnicliffe yn byw ac yn darlunio bywyd gwyllt ym Malltraeth (1950-1979). Bu Kyffin Williams (Artist) yn byw ar Afon Menai. Pentref enwog; Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
Cyfeillion y Llwybr Arfordirol

Gwobrwyir unrhyw un sydd wedi cwblhau’r 125 milltir o’r Llwybr arfordirol gyda bathodyn arbennig a thystysgrif yn adnabod y gamp. I hawlio eich bathodyn llenwch y ffurflen arlinell ar safle we Cyfeillion y Llwybr Arfordirol.

Contact details

We would like to hear from you should you have any enquiries, suggestions or information about the coastal path:
Isle of Anglesey Coastal Path Project
Environmental and Technical Services
Rights of Way Unit
Isle of Anglesey County Council
Council Offices
Llangefni
LL77 7TW
Tel: +44 (0)1248 752300
Email: coastalpath@anglesey.gov.uk

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752300
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 22 Meh 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?