Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Lonydd, priffyrdd a phalmentydd

Gwaith ffordd, ailwynebu, amgylchiadau gaeafol, tyllau ffyrdd, goleuadau stryd, goleuadau traffig, cyngor eira a rhew

Am wybodaeth ar waith ffordd ar briffyrdd a lonydd A Chymru gweler safle we Traffig Cymru sy’n eich galluogi i gofrestru i dderbyn rhybuddion e-bost ac SMS. Am ymholiadau lleol cysylltwch â’r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth.

Mae gwefan Newyddion Teithio Gogledd Orllewin Cymru y BBC yn nodi’r gwaith ffordd diweddaraf, tarfiadau a diweddariadau tagfeydd traffig yng Ngogledd Orllewin Cymru ac ardaloedd cyfagos.

Gwaith lôn lleol

Am restr o’r gwaith diweddaraf gweler y pdf isod.

I hysbysu diffygion ar tyllau ffyrdd, oleuadau stryd, arwyddion ffyrdd goleuedig, arwyddion traffig a chroesfannau cerddwyr yn ystod oriau gwaith gweler y ddolennau isod.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752300
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 18 Medi 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?