Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Enwi strydoedd a rhifo eiddo

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gweithredu fel yr Awdurdod Enwi Strydoedd a Rhifo Eiddo, yn gyfrifol am enwi a rhifo strydoedd ac adeiladau o fewn ei ardal. Bydd yn gwneud y swyddogaethau hyn o dan ddarpariaethau Deddf Iechyd Cyhoeddus 1925, adrannau 17 -19.

Rhesymau am enwi strydoedd a rhifo eiddo

  • Mewn argyfyngau, yn arbennig yn ystod y nos, gall yr angen i ganfod cyfeiriadau yn sydyn gan ddoctoriaid a gwasanaethau argyfwng fod yn fater o fywyd neu farwolaeth.
  • Mae gwasanaethau a phobl yn danfon nwyddau, yn ogystal ag ymwelwyr, angen dod o hyd i eiddo mewn ffordd effeithiol.
  • Bydd nifer o drafodion cyfreithiol yn gysylltiedig ag eiddo yn cael eu dal yn ôl hyd nes y gallant gael eu nodi yn ôl enw stryd a rhifau, ac ni fydd darparwyr statudol fel nwy, trydan a dŵr er enghraifft, fel arfer yn cysylltu eu gwasanaethau hyd nes y bydd yr eiddo wedi derbyn cyfeiriad post ffurfiol.
  • ysondeb gwybodaeth yn ymwneud ag eiddo ar draws Llywodraeth Leol ac o fewn y gymuned o ddefnyddwyr.

Gwasanaethau Amgylcheddol a Thechnegol

Enwi a Rhifo Strydoedd
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Yn bersonol: Drwy apwyntiad - 10.00am - 4.00pm Dydd Llun i Ddydd Gwener
Ffôn: 01248 752369 neu 01248 752364
Ebost: snn@ynysmon.gov.uk

l

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 8 Medi 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?