Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Graeanu a chlirio eira

Gyrru’n fwy diogel yn ystod y gaeaf yn Ynys Môn.

‘Rydym yn graeanu’r rhwydwaith ffyrdd oherwydd ein hymrwymiad i wella diogelwch ar ein ffyrdd ac i gyfyngu i’r eithaf ar oedi a achosir gan y tywydd.

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth gweler ein manylion cyswllt yn y llyw ar y dde.

Mae gennym llinell argyfwng 24 awr: 01248 723062

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752300
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 2 Rhag 2010 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?