Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cynllun Bathodyn Glas

Mae’r cynllun Bathodyn Glas yn gynllun cenedlaethol a gynlluniwyd i ddarparu consesiynau parcio fel y gall pobl gymwys barcio yn agos at y cyfleusterau a’r gwasanaethau y mae angen iddynt eu defnyddio, er mwyn gwella eu ffordd o fyw, eu hannibyniaeth a’u rhyddid o ran dewis.

Gallwch wneud cais am Fathodyn Glas eich hun, neu gall perthynas wneud cais ar eich rhan.

Nid oes rhaid i berson yrru i wneud cais am fathodyn glas. Mae’r bathodyn ar gyfer yr unigolyn a gellir ei ddefnyddio mewn unrhyw gar y mae’r unigolyn yn teithio ynddo, fel gyrrwr neu deithiwr.

Nid oes raid talu am Fathodyn Glas. Fodd bynnag, codir £ 10 am bob bathodyn dyblyg a dim ond 1 bathodyn dyblyg y gellir ei gyhoeddi mewn unrhyw gyfnod o 3 blynedd.

Gall sefydliad sy’n gofalu am bobl anabl wneud cais hefyd. Bydd ffi o £ 10 am bathodynnau ar gyfer sefydliadau.

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau gall cais gymryd hyd at 6 wythnos i’w brosesu. Os ydych chi’n llwyddiannus, anfonir eich bathodyn yn uniongyrchol i’ch cyfeiriad cartref.

Cyswllt Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 750057
Ebost:CyswlltMon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 3 Ebr 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?