Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Rhannu'ch taith

Beth yw Rhannu Car?

Rhannu car yw pan fydd dau neu fwy o bobl yn rhannu car ac yn teithio gyda’i gilydd. Mae hyn yn galluogi pobl i elwa o gyfleuster y car, gan leihau’r problemau sy’n gysylltiedig â thagfeydd a llygredd.

Pryd alla i rannu car?

Gallwch rannu car ar gyfer unrhyw daith - teithio i’r gwaith, gwneud y siopa wythnosol, mynd â’r plant i’r ysgol, mynd i wylio’r gêm ar y penwythnos, teithio i gwyl, digwyddiad neu sioe, mynd i’r brifysgo

Beth yw manteision Rhannu Car?

  • arbed arian - gall teithio gydag eraill ostwng eich costau teithio hyd at £1000
    y flwyddyn.
  • lleihau nifer y ceir ar y ffordd - gan olygu bod llai o dagfeydd, llai o lygredd a llai o broblemau parcio.
  • darparu ateb go iawn i’r problemau cludiant mewn ardaloedd gwledig.
  • mae’n rhoi mwy o ddewis i weithwyr a chyflogwyr o ran teithio
  • lleihau’r angen am gar preifat.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752300
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 3 Maw 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?