Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Rhannu Car Gogledd Cymru

Mae cynllun newydd wedi’i lawnsio gan Taith.

Mae’r gwasanaeth gwasanaeth pwysig newydd ar gyfer trigolion gogledd Cymru sy’n anelu at leihau’r nifer o geir ar y ffyrdd, lleihau llygredd, arbed arian ac i amddiffyn yr amgylchedd.

Mae’r gwasanaeth sy’n rhad ac am ddim, Rhannu Car Gogledd Cymru, yn apelio at unrhyw un sy’n gwneud taith ar ffyrdd gogledd Cymru, boed yn teithio i’r gwaith, gyrru’r plant i’r ysgol neu’n gwneud y daith siopa wythnosol ac eisiau lleihau’r nifer o deithiau maent yn gwneud yn y car.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752300
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 22 Mai 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?