Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Fferi

Caergybi yw’r fynedfa i Iwerddon a cheir gwasanaethau cyflym i Ddulyn mewn cwta 99 munud neu gellir croesi’n fwy hamddenol mewn cychod modern, moethus.

Irish Ferries

Ffôn: 08705 17 17 17
Safle we: www.irishferries.com

Stena Line 

Ffôn: 08447 70 70 70
Safle we: www.stenaline.co.uk

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752300
We welcpme calls in Welsh or English
Golau stryd (gan gynnwys croesfannau pelican) / arwyddion: 01248 752391
Ebost: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 3 Maw 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?