Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Maes Awyr Môn

Mae Maes Awyr Môn wedi’i leoli yn ne-orllewin Ynys Môn ar safle’r Llu Awyr yn y Fali a llai na dwy filltir oddi wrth yr A55. 

Am gyfeiriadiadau gan ddefnyddio teclyn Llywio â Lloeren, y côd post yw LL65 3NX.

Mae’r maes awyr yn cael ei reoli a’i redeg gan gwmni ‘Bilfinger Europa Facility Management Limited’ ar ran Cyngor Sir Ynys Môn. Rhif ffôn y maes awyr yw 01407 741179 (07:30 i 10:30 a 15:00 i 18:00 dydd Llun i ddydd Gwener).

Cewch barcio yn y maes awyr am £5 y diwrnod. Nodwch fod y peiriant tocynnau ddim ond yn derbyn darnau arian £1, ond mae posib talu am barcio i mewn yn y terminws. Mae’r maes parcio yn agored rhwng 07:10 a 10:30 a 15:00 a 18:30 ar ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 07:10 a 10:30 a 14:30 a 18:00 ar ddydd Gwener. Nid oes mynediad i’r maes parcio tu allan i’r oriau hyn o ddydd Llun i ddydd Gwener. Yn ogystal bydd y maes parcio ar gau ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Cyhoeddus.

’Does dim cyfleusterau i logi ceir yn y maes awyr, felly mae angen trefnu i logi ymlaen llaw. Mae sawl cwmni llogi ceir yn cynnig gwasanaeth cyfarfod a chroesawu yn y maes awyr i gwsmeriad sydd wedi trefnu i logi cerbyd o flaen llaw.

Mae’n bosib hedfan i Gaerdydd ddwywaith y diwrnod ar ddydd Llun – ddydd Gwener (heblaw gwyliau cyhoeddus, a dyddiadau dros y Nadolig pan fo’r Llu Awyr ar gau). Mae’r gwasanaeth yn cymeryd tua awr, sy’n rhoi dewis arall i’r daith hir ar y lôn a thrên rhwng gogledd Cymru a’r brifddinas.

Ar hyn o bryd caiff y gwasanaeth ei ddarparu gan Flybe trwy gytundeb gyda Llywodraeth Cymru.

Am fanylion amseroedd ac i archebu tocynnau rhwng Ynys Môn a Chaerdydd ewch i Flybe.com.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â 01652 680600.

Y Meysydd Awyr Rhyngwladol agosaf

I rai sy’n teithio i Ynys Môn o gyrchfannau eraill, mae Maes Awyr Maenceinion a Maes Awyr John Lennon Lerpwl o fewn dwy awr o daith i’r ynys.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752300
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 7 Rhag 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?