Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Tacsi a minicab


Amlwch

Queens Cabs – 01407 832244 / 07410546748

Annie’s Cabs - 07884075363

Tacsi Amlwch - 07917896964 / 07766106011

Grens Mini Bus -   01407831565 / 07970349535

Biwmares

A2B - 07928006050

Beaumaris Cars - 07989431935

Bodedern

BWJ Taxis – 01407 741377 / 07518211188

Benji’s Taxis & Minibus – 01407 741419 / 07880905806

T Jones Taxi Service – 07851 943119

Caergybi

AAA Taxis – 01407 761000 / 01407 760202 / 01407 741741

Andy’s Minibus – 07976 297140

Dazzlers Minibus – 01407 760230

Holyhead Taxis - 01407762020 / 01407 764046

Gwalchmai

Marks Taxis – 01407 721222 / 07855289034

Llanbedergoch

Jane’s Taxis - 07717594792 / 07833127560

Llanfairpwll

PG Cars – 01248 716503 / 07717256901

Llangefni

Vaughans Taxis – 01248 750545 / 07540750545

Joe’s Cabs – 01248 722328 / 07762272533

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752300
We welcpme calls in Welsh or English
Golau stryd (gan gynnwys croesfannau pelican) / arwyddion: 01248 752391
Ebost: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 18 Awst 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?