Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Tacsi a minicab

Rhestrir isod manylion o wasanaethau tacsi / hurio preifat Ynys Môn.

Noder, os gwelwch yn dda: nid yw’r manylion a restrir yn gyfeirnod cyflawn o wasanaethau tacsi Ynys Môn. Darperir y gwasanaethau a ddangosir ar y tudalen hon gan wahanol gwmnïau. Ni fydd Cyngor Sir Ynys Môn yn gyfrifol am unrhyw golled, ddifrod neu anhwylustod a achosir gan unrhyw anghywirdeb.

Ardal Amlwch

Camel Cabs

Ffôn: (01407) 730333
Oriau gweithio: 24 awr (bwciadau yn unig)
Addas i bobl gydag anableddau: nage

Ardal Biwmares

Gwalia Taxis

Ffôn: (01248) 490414
Oriau gweithio: Llun - Iau, 6.30am - hanner nos; Gwener - Sadrwn, 6.30am - 2am
Addas i bobl gydag anableddau: nage

Ardal Benllech

Annie’s Cabs

Ffôn: 07884 075363
Oriau gweithio: 24 awr (rhaid bwcio ymlaen llaw)
Addas i bobl gydag anableddau: nage

Gwil’s Taxis

Ffôn: 07774 622613
Oriau gweithio: Llun - Iau, 8am - hanner nos; Gwener - Sadwrn, 8am - 2am; Sul, 8am - hanner nos
Addas i bobl gydag anableddau: nage

Ardal Caergybi

Mark’s Taxis

Ffôn: (01407) 721222
Oriau gweithio: Sul - Mawrth, 6.30am - 12.30am; Mercher - Sadwrn, 6.30am - 2.30am
Addas i bobl gydag anableddau: nage

Bet’s Taxis (Llanfaelog)

Ffôn: (01407) 810674
Oriau gweithio: 7am - 1am
Addas i bobl gydag anableddau: nage

Anglesey Cabs

Ffôn: (01407) 762020 / 764046
Oriau gweithio: 24 awr
Addas i bobl gydag anableddau: ie

Valley Taxis

Ffôn: (01407) 741741
Oriau gweithio: 24 awr
Addas i bobl gydag anableddau: nage

Wendy’s Taxis

Ffôn: 07810 192319
Oriau gweithio: 24 awr
Addas i bobl gydag anableddau: nage

Ardal Llanfairpwll

Ceir PG Cars

The Old Substation, Station Road, Llanfairpwll,  LL61 5SZ
Ffôn: 01248 716503
Symudol: 07717 256 901
Ebost: ceirpgcars@btconnect.com
Safle we: www.ceir-pg-cars.co.uk
4 i 16 seddau ar gael
Addas i bobl gydag anableddau: ie

Tacsi M&M

Ffôn: 07704493418
Oriau gweithio: 24 awr
Addas i bobl gydag anableddau: nage

Ardal Llangefni

Joe’s Cabs

Ffôn: 01248 722328
Oriau gweithio: 24 awr
Addas i bobl gydag anableddau: ie

Silverline (Llanfairpwll)

Ffôn: (01248) 713735
Oriau gweithio: 8am - hanner nos
Addas i bobl gydag anableddau: nage

Tudor’s Taxis

Ffôn: (01248) 723828
Oriau gweithio: Sul - Iau, 8am - hanner nos; Gwener - Sadwrn, 8am - 2am
Addas i bobl gydag anableddau: nage

Vaughan’s Taxis

Ffôn: (01248) 750545
Oriau gweithio: Llun - Iau, 8am - 1am; Gwener- Sul, 8.30am - 2.30am
Addas i bobl gydag anableddau: ie

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752300
We welcpme calls in Welsh or English
Golau stryd (gan gynnwys croesfannau pelican) / arwyddion: 01248 752391
Ebost: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 3 Maw 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?