Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Ble mae'r swyddfa addysg?

Lleolir brif swyddfeydd yr Adran Addysg a Hamdden ym Mharc Mount, Llangefni. Mae’r adran yn gyfrifol am y gwasanaethau canlynol: Archifau; Addysg; Hammden a Chymuned; Llyfrgelloedd a Gwybodaeth; Amgueddfeydd a Diwylliant.

Gyda char o’r A55

Wrth deithio i’r Ynys ar yr A55 dilynwch yr arwyddion am Gaergybi ac arhoswch ar y lôn fawr nes eich bod yn cyrraedd y tro am Langefni a’r B5114.

Wrth agosáu at Langefni ar y B5114, ar ffiniau’r dref, ewch heibio’r troad i gyferiad y stad ddiwydiannol. Mae Park Mount ar eich de cyn cyrraedd yr hen bont rheilffordd.

Gwnewch eich ffordd i’r mynediad sydd yn nhu blaen yr adeilad.

Cofiwch edrych ar y map .pdf ar waelod y dudalen.

Ble allai barcio?

Ceir rhai llefydd parcio o amgylch Parc Mount. Mae’r parcio hyn wedi’i neilltuo ar gyfer pobl sy’n defnyddio’r swyddfa addysg. Mae digon o barcio cyhoeddus yng nghanol y dref.

Ar droed o ganol y dref:

O’r cloc yng nghanol y dref: cerddwch heibio Gwesty’r Bull gan droi i’r chwith (Banc HSBC ar gornel Lôn Glanhwfa)Mae Parc Mount thua 10 munud i lawr Lôn Glanhwfa ar yr ochr dde.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 11 Medi 2009 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?