Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:
  • Rydych yma:Cartref
  • Creu dolen i'r safle

Creu dolen i'r safle

Rydym yn croesawu ac yn annog gwefannau eraill i gyd-gysylltu gyda ni a drwy lincio i’r safle rydych yn cytuno i’n termau ac amodau.

Os byddwch chi’n dymuno defnyddio testun fel dolen i safle we Cyngor Sir Ynys Môn, dylech ddisgrifio’r wefan fel hyn:

Safle gwe Cyngor Sir Ynys Môn - gwybodaeth a gwasanaethau llywodraeth leol arlinell.

Defnyddio graffigau ar gyfer dolen

Yn ogystal â’r testun uchod, fe allwch chi ddefnyddio’r graffeg â amgaeeir isod fel dolen gweledol i safle gwe Cyngor Sir Ynys Môn.

Gellir defnyddio’r logo mewn dau gyfuniad lliw:

  • Logo ar gefndir gwyn -  gellir defnyddio’r logo ar unrhyw liw arall ond bydd rhaid ei roi mewn blwch gwyn
  • Logo ar gefndir las - ni ddylid defnyddio’r logo yma ar gefndir gwyn. Gellir ei ddefnyddio ar unrhyw liw arall, ond mae rhaid ei roi mewn blwch glas

Mae’n bwysig dilyn y canlynol:

  • Mae rhaid i’r atgynhyrchiad fod yn gyson a ni ddylid newid ei  ddyluniad na’i gyfrannedd. Peidiwch leihau maint y graffeg
  • Ni ddylid newid dyluniad y logo mewn unrhyw ffordd
  • Ni ddylid gwahanu y symbol a’r testun
  • Mae’r dyluniad yn hollol ddwyieithog a dylai gynnwys testun mewn Cymraeg a Saesneg
  • Peidiwch â lleihau maint y graffeg gan na fydd modd darllen y testun os gwneir hynny.

Os oes angen fersiynau eraill o’r logo mewn maint mwy / fformat gwahanol ar gyfer pwrpas print, cysylltwch â’n Tîm Graffeg.

ffôn:  (01248) 752485
ebost: graphic1@ynysmon.gov.uk

Perthynas â safle gwe Cyngor Sir Ynys Môn

Ni ddylech geisio cysylltu gyda safle gwe Cyngor Sir Ynys Môn â’ch safle neu gydag unrhyw gynnwys nad yw’n perthyn i safle gwe Cyngor Sir Ynys Môn. Ni ddylech chwaith honni bod safle gwe Cyngor Sir Ynys Môn yn rhoi sêl bendith i chi nac yn eich cymeradwyo chi, eich gwefan nac unrhyw gynnyrch neu gynnwys nad yw’n perthyn i safle gwe Cyngor Sir Ynys Môn

Fframio a chyd-destun cynnwys safle gwe Cyngor Sir Ynys Môn

Nid ydym yn caniatáu i’n tudalennau gael eu llwytho i fframiau ar eich safle. Rhaid llwytho tudalennau i ffenestr lawn y defnyddiwr. Ni ddylech chi osod unrhyw graffigau, na chwarae deunydd sain, dros gynnwys safle gwe Cyngor Sir Ynys Mon, na chaniatáu i ffenestr bowld ymddangos ar yr un pryd â chynnwys safle gwe Cyngor Sir Ynys Môn

Dileu dolen

Os byddwn ni’n cysylltu â chi i ddileu eich linc i safle gwe Cyngor Sir Ynys Môn, rhaid i chi wneud hynny ar unwaith.

Mwy o wybodaeth am greu dolen

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am greu dolen i safle gwe Cyngor Sir Ynys Môn, cysylltwch â ni drwy webmaster@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 5 Meh 2008 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?