Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Aelodaeth Cerdyn Hamdden Ynys Môn

Dewch yn aelod i fanteisio ar ein cynllun aelodaeth sy’n rhoi’r hawl i chi ar gyfer ystod o ddisgowntiau ar weithgareddau a dosbarthiadau

Y manteision

  • hyblygrwydd i’w ddefnyddio mewn unrhyw ganolfan hamdden ar Ynys Môn
  • hyd at 25% o ddisgownt ar lawer o gyfleusterau a gweithgareddau
  • disgowntiau ar gael yng Nghlwb Golff  Llangefni a Parc Caergybi
  • bwcio dros y ffôn

Y gost

Mae ein haelodaeth yn werth da am arian - gellwch fwynhau’r holl fanteision. Isod ceir manylion llawn gwahanol aelodaeth sydd ar gael:

Oedolyn (18 - 59)£17.20
Plant (4 - 17)£6.00
Trigolion Ynys Môn dros 60£9.00
Anabl£9.00
Di-waith (am 3 mis)£4.30
Timau a grwpiau£61.00
Clybiau£82.50

Sut wyf yn ymuno?

  • gwneud cais  wrth dderbynfa unrhyw ganolfan hamdden
  • llawrlwytho’r  ffurflen ar lein a rhowch i mewn yn eich canolfan hamdden agosaf

Sut wyf i dalu?

  • arian  wrth  ddesg y dderbynfa
  • siec – wedi ei gwneud yn daladwy i Gyngor Sir Ynys Môn

Noder: Sicrhewch eich bod wedi darllen yr amodau defnyddio cyn gwneud cais.

Diweddariad diwethaf: 2 Tach 2010 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?