Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Welcome to core templates 2011

Holyhead's Market Hall

Clustnodi £2.375m ar gyfer Neuadd y Farchnad yng Nghaergybi

Gwe, 27 Maw 2015

Mae gweledigaeth i adfywio Neuadd y Farchnad yng Nghaergybi wedi derbyn hwb ariannol sylweddol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

""

Cynllun newydd i atal galwadau heb wahoddiad

Iau, 26 Maw 2015

Bydd Safonau Masnach Ynys Môn a Heddlu Gogledd Cymru yn lansio cynllun newydd ar y cyd i warchod trigolion Moelfre rhag galwadau heb wahoddiad.

Mwy o newyddion

Cyrchfan Môn

Llanddwyn

Twristiaeth a theithio

Meddwl am ymweld ag Ynys Môn? Beth am cael golwg ar Croeso Môn – gwefan dwristiaeth swyddogol yr ynys. Cewch restr gynhwysfawr o ddigwyddiadau ar yr ynys.