Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Welcome to core templates 2011

""

Ffair Borth

Iau, 23 Hyd 2014 |Diweddarwyd: Gwe, 24 Hyd 2014

Preswylwyr Porthaethwy.

""

Helpwch ni wynebu'r her o ddarparu gwasanaethau

Llu, 20 Hyd 2014 |Diweddarwyd: Maw, 21 Hyd 2014

Mae Cyngor Môn wedi datgelu sut y mae’n bwriadu mynd i’r afael â thorri hyd at £15 miliwn o’i gyllideb dros y tair blynedd nesaf.

Mwy o newyddion

Cyrchfan Môn

Llanddwyn

Twristiaeth a theithio

Meddwl am ymweld ag Ynys Môn? Beth am cael golwg ar Croeso Môn – gwefan dwristiaeth swyddogol yr ynys. Cewch restr gynhwysfawr o ddigwyddiadau ar yr ynys.