Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Welcome to core templates 2011

Holyhead High St

Gwaith brys yn dechrau ar adeilad canol tref

Gwe, 23 Ion 2015

Mae gwaith brys wedi cychwyn i sicrhau nad yw hen adeilad ar y brif ffordd i mewn i ganol tref Caergybi yn peryglu’r cyhoedd.

""

Annog Tenantiaid i wneud bid am arian o'r gronfa wella

Gwe, 23 Ion 2015

Gall tenantiaid a les ddeiliaid y Cyngor yn awr fidio am arian o bot cyllido o £100,000 i wella eu hamgylchedd lleol.

Mwy o newyddion

Cyrchfan Môn

Llanddwyn

Twristiaeth a theithio

Meddwl am ymweld ag Ynys Môn? Beth am cael golwg ar Croeso Môn – gwefan dwristiaeth swyddogol yr ynys. Cewch restr gynhwysfawr o ddigwyddiadau ar yr ynys.

Porthiant RSS ar gyfer y calendr

Calendar

LlDydd LlunMDydd MawrthMDydd MercherIDydd IauGDydd GwenerSDydd SadwrnSDydd Sul

29

30

31

1doesn't have events

2doesn't have events

3doesn't have events

4doesn't have events

5doesn't have events

6doesn't have events

7doesn't have events

8doesn't have events

9doesn't have events

10doesn't have events

11doesn't have events

12doesn't have events

13doesn't have events

14doesn't have events

15doesn't have events

16doesn't have events

17has events

18has events

19has events

20has events

21has events

22has events

23has events

24has events

25has events

26has events

27has events

28has events

29has events

30has events

31has events

1