Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Welcome to core templates 2011

""

Dangos cynlluniau ysgol newydd i rieni

Gwe, 27 Chwef 2015 |Diweddarwyd: Sad, 28 Chwef 2015

Caiff cynlluniau cychwynnol ar gyfer ysgol gynradd newydd arfaethedig yng Nghaergybi eu dangos i rieni wythnos nesaf.

""

Cyngor Sir yn cytuno cynnydd o 4.5% yn Nhreth y Cyngor

Iau, 26 Chwef 2015

Bu i Gyngor Sir Ynys Môn heddiw (Dydd Iau, Chwefror 26) gytuno ar gynnydd o 4.5% yn Nhreth y Cyngor fel rhan o’i Gyllideb derfynol ar gyfer 2015/16.

Mwy o newyddion

Cyrchfan Môn

Llanddwyn

Twristiaeth a theithio

Meddwl am ymweld ag Ynys Môn? Beth am cael golwg ar Croeso Môn – gwefan dwristiaeth swyddogol yr ynys. Cewch restr gynhwysfawr o ddigwyddiadau ar yr ynys.