Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Welcome to core templates 2011

""

Budd-daliadau a Hawliau Lles

Newidiadau i’r system fudd-daliadau.

""

Gweithredu yn erbyn Siarcod Benthyca

Llu, 1 Medi 2014

Bydd sesiwn gwybodaeth gan Cyngor Môn a Thîm Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru yn cael ei gynnal yn Llangefni er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r broblem o fenthycwyr arian anghyfreithlon, neu ‘siarcod benthyca’, fel y maent yn cael eu galw ar lafar.

""

CANLYNIADAU TGAU 2014

Iau, 21 Awst 2014

Wrth i ganlyniadau TGAU 2014 gael eu cyhoeddi heddiw (21.8.2014) mae Dr. Gwynne Jones, Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes Ynys Môn a’r Cyng Ieuan Williams, Arweinydd y Cyngor a Deilydd Portffolio Addysg wedi  dweud eu bod yn hapus gyda’r canlyniadau yn Ynys Môn.

Mwy o newyddion

Cyrchfan Môn

Llanddwyn

Twristiaeth a theithio

Meddwl am ymweld ag Ynys Môn? Beth am cael golwg ar Croeso Môn – gwefan dwristiaeth swyddogol yr ynys. Cewch restr gynhwysfawr o ddigwyddiadau ar yr ynys.