Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Welcome to core templates 2011

""

Tywydd poeth

Sut i ofalu amdanoch chi eich hun ac eraill yn ystod tywydd poeth.

""

Cymeradwyo canllawiau cynllunio adeiladu niwclear newydd

Mer, 30 Gorff 2014

Bu i Gyngor Sir Ynys Môn ddoe (Dydd Mawrth, Gorffennaf 29ain) gymeradwyo canllawiau cynllunio newydd sy’n gysylltiedig ag adeiladu gorsaf niwclear newydd.

Llangefni

Ail-lansio gwefan swyddogol Llangefni ar ei newydd wedd

Maw, 29 Gorff 2014

Mae gwefan swyddogol Llangefni www.llangefni.org wedi ei ail-lansio ar ei newydd wedd.

Mwy o newyddion

Cyrchfan Môn

Llanddwyn

Twristiaeth a theithio

Meddwl am ymweld ag Ynys Môn? Beth am cael golwg ar Croeso Môn – gwefan dwristiaeth swyddogol yr ynys. Cewch restr gynhwysfawr o ddigwyddiadau ar yr ynys.

Porthiant RSS ar gyfer y calendr

calendar

LlDydd LlunMDydd MawrthMDydd MercherIDydd IauGDydd GwenerSDydd SadwrnSDydd Sul

30

1doesn't have events

2doesn't have events

3doesn't have events

4doesn't have events

5has events

6has events

7doesn't have events

8doesn't have events

9doesn't have events

10doesn't have events

11doesn't have events

12doesn't have events

13doesn't have events

14doesn't have events

15doesn't have events

16doesn't have events

17doesn't have events

18has events

19has events

20has events

21has events

22has events

23has events

24has events

25has events

26has events

27has events

28has events

29has events

30has events

31has events

1

2

3