Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Welcome to core templates 2011

""

Arolwg tai a'r iaith Gymraeg yng Ngwynedd a Môn

Llu, 22 Rhag 2014

Mae Cyngor Gwynedd, Hunaniaith, Cyngor Sir Ynys Môn ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyhoeddi canlyniadau arolwg newydd fydd yn cryfhau yn sylweddol ddealltwriaeth y cyrff perthnasol o’r berthynas rhwng y farchnad dai, sgiliau iaith Gymraeg a defnydd o’r iaith yng ngogledd orllewin Cymru.

""

Helpwch ni gwrdd â'r heriau ariannol

Llu, 22 Rhag 2014

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gofyn barn trigolion ar ei gynigion cyllideb wrth iddo wynebu flwyddyn ariannol anodd arall.

Mwy o newyddion

Cyrchfan Môn

Llanddwyn

Twristiaeth a theithio

Meddwl am ymweld ag Ynys Môn? Beth am cael golwg ar Croeso Môn – gwefan dwristiaeth swyddogol yr ynys. Cewch restr gynhwysfawr o ddigwyddiadau ar yr ynys.