Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:
  • Rydych yma:Cartref
  • Ymgynghoriad ynghylch gwasanaethau bws

Ymgynghoriad ynghylch gwasanaethau bws

Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Ynys Môn yn rhoi cymorth ariannol i tua hanner gwasanaethau bysiau’r ynys. Mae hyn yn cynnwys y llwybrau rhwng Ynys Môn a Gwynedd. Gan gofio bod awdurdodau lleol yn wynebu toriadau sylweddol mewn cyllid, y bwriad efallai ydy newid amserlenni rhai gwasanaethau o ddydd Llun Ebrill 1af 2019 ymlaen.

Cyn gwneud hynny hoffai Cyngor Sir Ynys Môn glywed eich barn chi am y newidiadau hyn sy’n cael eu cynnig.

Rydym felly’n croesawu unrhyw sylwadau sydd gennych ar y cynigion newydd gan obeithio bydd hyn yn achosi cyn lleied â phosibl o anhwylustod i’r defnyddwyr gwasanaeth sy’n dibynnu ar y gwasanaethau hyn.

Atodiad 1

Mae amserlen bresennol y gwasanaeth yma yn yr atodiad yma gyda’r pennawd ‘Atodiad 1 Amserlen bresennol’.

Mae’r amserlen arfaethedig wedi ei dangos gyda’r pennawd ‘Atodiad 1 Amserlen arfaethedig’ – hynny yw ni fydd y siwrna’ am 0713 o Amlwch o ddydd Llun i ddydd Gwener yn gweithredu mwyach.

Atodiad 2

Mae’r amserlen bresennol ar gyfer y gwasanaethau yma yn yr Atodiad yma gyda’r pennawd ‘Atodiad 2 Ni fydd y siwrneiau yma yn gweithredu mwyach’ - yn anffodus, ni fydd y siwrneiau yma yn gweithredu mwyach.

Atodiad 3

Mae’r amserlen bresennol ar gyfer y gwasanaethau yma yn yr Atodiad yma gyda’r pennawd ‘Atodiad 3 Amserlenni presennol’.

Mae’r amserlen arfaethedig wedi ei dangos gyda’r pennawd ‘Atodiad 3 Amserlenni arfaethedig’ – hynny yw ni fydd y siwrneiau yma yn gweithredu ar ddydd Sadwrn mwyach.

Atodiad 4

Mae’r amserlen bresennol ar gyfer y gwasanaeth yma yn yr Atodiad yma gyda’r pennawd ‘Atodiad 4 Amserlen bresennol’.

Mae’r amserlen arfaethedig wedi ei dangos gyda’r pennawd ‘Atodiad 4 Amserlen arfaethedig’ – ni fydd y siwrneiau canlynol yn gweithredu ar ddydd Sadwrn mwyach – 1234 o Lannerch-y-medd, 1418 o Fangor,1532 o Garmel a 1640 o Fangor.

Yn anffodus, ni fydd y siwrneiau canlynol yn gweithredu mwyach - 1815 o Fangor i Amlwch ac 1935 yn ôl o Amlwch i Fangor.

Atodiad 5

Ffurflen adborth yw hon. A fyddech chi gystal â defnyddio’r ffurflen hon i gyflwyno eich ymateb i’r cynigion ar gyfer y gwasanaethau bysiau hyn. Os ydych chi’n dymuno cyflwyno sylwadau ar fwy nag un gwasanaeth, defnyddiwch ffurflen wahanol ar gyfer pob gwasanaeth os gwelwch yn dda.

Dychwelwch i: Adain Drafnidiaeth, Gwasanaeth Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfa’r Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW.

Fel arall, mae croeso i chi ddefnyddio’r ffurflen arlein

Bydd yr wybodaeth byddwch chi’n ei rhoi yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac yn cael ei storio yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

A fyddech gystal ag anfon eich ymateb erbyn dydd Gwener 14eg o Rhagfyr 2018. 

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 13 Tach 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?