Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Swyddfeydd


Mae ein swyddfeydd newydd yn darparu cyfle i fusnesau sefydlu eu hunain yng nghanol Ynys Môn.

Mae gan y llawr gwaelod 159m2 o arwynebedd swyddfa ynghyd â chegin, toiledau, cawod a derbynfa â rhywun yn gweithio yno.

Mae’r llawr gwaelod isaf yn cynnwys 274 m2 o arwynebedd swyddfa. Mae gan y llecyn hwn ei gegin ei hun a gardd fechan breifat ei hun.

Mae lle parcio am ddim i denantiaid ac ymwelwyr ynghyd â phwyntiau gwefru ceir trydan a lifft y gellir cael mynediad iddi o’r ddau lawr.

Am fwy o wybodaeth am yr uchod, cysylltwch â :-

Canolfan Busnes Môn
Cyngor Sir Ynys Môn
Parc Busnes Bryn Cefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA

Ffôn: (01248) 752480